Hình xăm lớn

Hình xăm kín lưng

Hình xăm kín lưng

Hình xăm con cóc

Hình xăm con cóc

Hình xăm phượng hoàng

Hình xăm phượng hoàng

Hình xăm kín lưng

Hình xăm kín lưng khổ lớn

Hình xăm mặt quỷ kín lưng

Hình xăm mặt quỷ kín lưng

Hình xăm rồng kín tay

Hình xăm rồng kín tay